Insart.co.il - חם ברשת - כל מה ש'אין' ברשת - הפרקליטות: "שולה זקן מנעה מג'קי מצא להיפגש עם שר האוצר" http://www.insart.co.il/story.php?id=3341 לטענת התובעת, זקן אמרה לג'קי מצא בעת שכיהן כמנהל רשות המסים, כי עד שלא יסגור את המינויים ברשות לשביעות רצונו של אחיה, היא לא תאפשר לו להיפגש עם אהוד אולמרט Sun, 23 May 2010 11:22:46 UTC en