Insart.co.il - חם ברשת - כל מה ש'אין' ברשת - מתנות לסיום שנת הלימודים, מתנות למורים ולתלמידים עציצים ממותגים מזכרת נפלאה http://www.insart.co.il/story.php?id=171952 מתנות לסיום שנת הלימודים, עציצים ממותגים מזכרת נפלאה, מתנות למורים ותלמידים. מסרים ממותגים בעציצים עם צמחים בעלי משמעות מיוחדת ממותגים לפי הזמנה. מסר שלכם ממותג בעציץ מזכרת בלתי נשכחת תוצג תמיד על השולחן ולא במגירה. עציץ ממותג זוהי מתנה ייחודית, ערכית וחינוכית לשמירת הסביבה שנשארת מזכרת לשנים רבות. עציצים ממותגים עם מסר ירוק של צמיחה ופריחה אישית. מתנה שכל אחד ישמח לקבל. Sun, 14 Jun 2020 05:07:05 UTC en