Insart.co.il - חם ברשת - כל מה ש'אין' ברשת - ניהול נכסים לבניינים | מה חשוב לבדוק איזה סוגים של תחזוקה החברה מבצעת http://www.insart.co.il/story.php?id=173022 ניהול נכסים לבניינים מה חשוב לבדוק איזה סוגים של תחזוקה החברה מבצעת ? במסגרת התפקיד של חברת ניהול נכסים היא תהיה אחראית על בניית תוכנית אחזקה Sun, 06 Sep 2020 12:30:03 UTC en