Beardtrends

במידה ואתה סובל ויש לך צמיחת זקן חלשה ונשירת שיער פנים, הסיבה יכולה להיות תוצאה של שינוי במחזור צמיחת השיער, נזק סיבי השיער, נזק זקיק שערה או שילוב של כל השלושה יחדיו. יש לנו
שמן לזקן – מדוע? יותר ויותר גברים גילו את היתרונות הרבים בהקפדה על שגרת טיפוח נכונה מדי יום, כזו הכוללת שימוש בתכשירי מיוחדים לטיפוח...