Insart.co.il - חם ברשת - כל מה ש'אין' ברשת - מתנות לסיום שנת הלימודים, מסרים ממותגים בעציצים מתנות למורים ולתלמידים http://www.insart.co.il/story.php?id=112918 מתנות לסיום שנת הלימודים, מסרים ממותגים בעציצים מתנות למורים ולתלמידים מסרים ממותגים בעציצים עם צמחים בעלי משמעות מיוחדת ממותגים לפי הזמנה. זוהי מתנה ייחודית, ערכית וחינוכית לשמירת הסביבה שנשארת מזכרת לשנים רבות. Thu, 14 May 2015 07:26:49 UTC en