Insart.co.il - חם ברשת - כל מה ש'אין' ברשת - מתנות לטו בשבט, המתנות שמציגות את רוח החג מסרים ממותגים בעציצים http://www.insart.co.il/story.php?id=139253 אחד החגים הנחמדים יותר של העם היהודי הוא טו בשבט, אנשים וגופים שרוצים להעניק מתנות בחג זה מתנות לטו בשבט שכדאי מאוד לחשוב עליו כהזדמנות לחזק את הקשרים האישיים והעסקיים. דרך מקסימה הזוכה ל-100% הצלחה! להעביר מסרים אישיים ללקוחות, לעובדים ולאורחים באירוע עסקי או פרטי עם מתנה אישית ממותגת. מסרים ממותגים בעציצים Tue, 25 Oct 2016 06:37:29 UTC en